Hassett's Jiu Jitsu Club Schedule


choose your Location
choose your class type
Monday
 • 11:00 AM - 12:00 PM Brazilian Jiu Jitsu - Mixed Belts
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kids Jiu-Jitsu (9-13 years)
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kids Jiu-Jitsu (4 - 8 years)
 • 6:00 PM - 6:45 PM Adult Basics
 • 6:00 PM - 6:45 PM Adult Basics
 • 7:00 PM - 8:00 PM Adult Advanced 30/30
 • 7:00 PM - 8:00 PM Advanced Adults 30/30
Tuesday
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kids Jiu-Jitsu (4-8 years)
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kids Jiu-Jitsu (9 years & up)
 • 6:00 PM - 6:45 PM Adult Basics
 • 6:00 PM - 6:45 PM Adult Basics
 • 7:00 PM - 8:00 PM Adult Advanced 30/30
 • 7:00 PM - 8:00 PM Advanced Adults 30/30
Wednesday
 • 11:00 AM - 12:00 PM Brazilian Jiu Jitsu - Mixed Belts
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kids Jiu-Jitsu (9-13 years)
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kids Jiu-Jitsu (4 - 8 years)
 • 6:00 PM - 6:45 PM Adult Basics
 • 6:00 PM - 6:45 PM Adult Basics
 • 7:00 PM - 8:00 PM Adult Advanced 30/30
 • 7:00 PM - 8:00 PM Advanced Adults 30/30
Thursday
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kids Jiu-Jitsu (4-8 years)
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kids Jiu-Jitsu (9 years & up)
 • 6:00 PM - 6:45 PM Adult Basics
 • 6:00 PM - 6:45 PM Adult Basics
 • 7:00 PM - 8:00 PM Adult Advanced 30/30
 • 7:00 PM - 8:00 PM Advanced Adults 30/30
Friday
 • 11:00 AM - 12:00 PM Brazilian Jiu Jitsu - Mixed Belts
 • 5:00 PM - 5:45 PM Kids Open Mat (All Ages)
 • 6:00 PM - 6:45 PM Adult Open Mat
Saturday
 • 10:00 AM - 10:45 AM Kids Open Mat
 • 10:00 AM - 10:45 AM Kids Open Mat (All Ages - Sewell Location)
 • 11:15 AM - 1:00 PM Adult Open Mat
 • 11:15 AM - 1:00 PM Adult Open Mat (Sewell Location)
Sunday

Request information

Request Information Now!